El rugbi subaquàtic busca finançament per anar a Europa, a través de la cadena de televisió de Barcelona

https://beteve.cat/esports/el-rugbi-subaquatic-busca-financament-per-anar-a-europa/