Camp de joc:

Les dimensions oficials de la piscina per jugar els partits són: 12 – 18 m de longitud, 8 – 12 m d’amplitud i 3,5 – 5 m de fondària.

Senyals d’arbitratge:

Aquests són els senyals que l’àrbitre fa per xiular en un partit