Porter

La funció principal del porter es cobrir la cistella. Per això posa la seva esquena sobre ella i fa força amb les seves cames per mantenir-se tapant la porteria. Com tots els jugadors, no es pot agafar de la cistella ni per mantenir-se o posicionar-se.

Guardaporter

Les dimensions de la porteria fan que entre el porter i el terra hi hagi un espai suficient per a que un atacant pugui aixecar al porter. La funció principal del guardaporter o defensa és impedir que succeeixi. Per això, recolza la part baixa de l’esquena sobre el terra i la nuca per les bandes de la cistella. Amb aquest últim recolzament sempre present, gira sobre el pla del terra per cobrir l’esquena del porter.

Mig/Atacant

El mig o atacant és la persona que impedeix que els jugadors de l’equip contrari arribin a tocar als companys que cobreixen les altres posicions. És la primera barrera que ha de superar l’equip contrari per apropar-se a la porteria.